Camping Omaha Beach
Accueil velo
ASCI
ASCI
ASCI
Rue de la Hérode
14710 VIERVILLE-SUR-MER

Conditions Générales de Vente NL

Verkoopsvoorwaarden Flower 2021

Het doel van deze AV is om de rechten en plichten van de partijen in verband met de verhuur van kampeerplaatsen en / of huuraccommodaties op onze camping te omschrijven.

 

Door een staanplaats en / of accommodatie op onze camping te reserveren, erkent u deze AV te hebben gelezen en geaccepteerd.

 

1/ Service - prijzen

 

We bieden zowel kampeerplaatsen als huuraccommodaties.

 

 • Kampeerplaatsen

  Dit zijn plaatsen voor uw tent, caravan of camper.

  De prijs van uw verblijf op een staanplaats wordt berekend op basis van een basisprijs voor 2 personen, voor 1 tent, caravan of camper, 1 voertuig bij de tent of caravan en toegang tot de faciliteiten, de georganiseerde activiteiten en de sanitaire voorzieningen, aansluiting electriciteit.

  Natuurpakket: 1 staanplaats voor 2 personen, 1 camper of 1 auto met tent of caravan

  Comfortpakket: Natuurpakket + 6 ampère stroom

  Privilege-pakket: Comfort-pakket + Zeezicht + 10 ampère elektriciteit

  Premium pakket: Comfort pakket voorzien van een FreeCamp (individueel sanitair)

   

  Bijkomende kosten (extra persoon, extra voertuig, huisdieren, etc.) zijn niet inbegrepen in de bovengenoemde pakketten en worden toegevoegd aan de laatste.

   

 • Huuraccommodaties

  Onze prijzen omvatten de huur van de accommodatie op basis van het aantal personen (afhankelijk van de capaciteit van de accommodatie), les charges dwater, gas, elektriciteit, parkeergelegenheid voor een auto, toegang tot de faciliteiten, tot de georganiseerde activiteiten en de sanitaire voorzieningen.

  Bij uw boeking of bij aankomst wordt een borg gevraag (400€) die aan het eind van uw verblijf of uiterlijk 8 dagen na uw vertrek per post wordt terugbetaald. We behouden ons echter het recht voor om een deel of het gehele bedrag van de borg te behouden in geval van schade aan de accommodatie en / of de inhoud ervan en / of uitrusting op de camping.

  Tevens behouden wij ons het recht voor om het bedrag van (70€) schoonmaakkosten in mindering te brengen indien dit bij vertrek niet is gebeurd.

   

 • Gemeenschappelijke bepalingen

  De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en exclusief de toeristenbelasting.

  Er worden extra kosten in rekening gebracht voor een extra auto, extra tenten, huisdieren, bezoekers etc., onafhankelijk van de gekozen formule (staanplaats of huuraccommodatie).

  Er kunnen fouten voorkomen in de brochure of de website, weglatingen of drukfouten. Onze prijzen zijn ook onderhevig aan wijzigingen afhankelijk van de economische en commerciële omstandigheden. De door u te betalen prijs staat vermeld op uw boekingsbevestiging.

   

  2/ Boekingsvoorwaarden

   

 • Boekingsvoorwaarden

U kunt boeken op onze site www.flowercampings.comof telefonisch. Boekingsaanvragen dienen opgestuurd te worden met:

 • de aanbetaling van uw verblijf 15%, waaronder de gereserveerde diensten inclusief BTW en de toeristenbelasting indien van toepassing,

 • en de annuleringsverzekering indien u daar voor gekozen heeft.

  Uw boeking is effectief na ontvangst van een schriftelijke bevestiging per e-mail, met een overzicht van alle informatie met betrekking tot uw verblijf.

  Het saldo van uw verblijf inclusief de gereserveerde diensten, BTW en, indien van toepassing, de toeristenbelasting dient uiterlijk één maand voor de begindatum van uw verblijf betaald te zijn. . In het geval dat uw verblijf niet binnen de bovengenoemde periode is betaald wordt uw verblijf geannuleerd en zijn de onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing.

   

  Voor boekingen die minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum gemaakt worden dient het volledige bedrag bij boeking betaald te worden, behalve indien gunstigere voorwaarden van toepassing kunnen zijn waarover we u zullen informeren.

   

  • Herroepingsrecht

   Volgens artikel L. 221-28 12 ° van de consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op diensten voor accommodatie, vervoer, catering en vrijetijdsbesteding die op een datum of met een bepaalde periodiciteit worden aangeboden.

    

  • Maximale capaciteit

   Om veiligheids- en verzekeringsredenen mag het aantal bewoners de capaciteit van de geboekte accommodatie of staanplaats niet overschrijden (maximaal 1 tot 8 personen, afhankelijk van de capaciteit van de huuraccommodatie of de staanplaats), inclusief baby’s. Mochten we bij aankomst observeren de maximale capaciteit van de accommodatie of de gereserveerde staanplaats wordt overschreden, dan behouden we ons het recht voor om u de toegang tot de accommodatie of de gereserveerde staanplaats te weigeren, zonder terugbetaling van uw verblijfskosten.

    

  • Klanten - minderjarigen

   Om veiligheidsredenen worden minderjarigen die niet begeleid worden door hun ouders of grootouders tijdens hun verblijf niet geaccepteerd op onze camping, tenzij u het heeft aangevraagd en wij u hiervoor per e-mail voor aankomst toestemming voor hebben gegeven.

    

   3/ Betalingswijze

    

  • Geaccepteerde betalingen

   U kunt uw reservering of uw verblijf betalen met de volgende betaalmethoden:

    

   bankcheque, vakantievoucher, contant geld, bankpas

    

   Voor boekingen die minder dan 30 dagen voor de begindatum gemaakt worden kunt u uitsluitend met een creditkaart of bankpas betalen.

    

  • Passerende klanten

   Voor een verblijf op een staanplaats zonder reservering (doorgang), dient u bij aankomst minimaal de eerste nacht te betalen. Daarnaast dient u de receptie te informeren over de gewenste of verlengde verblijfsduur. Het saldo dient uiterlijk de dag voor vertrek betaald te zijn, houd daarom rekening met de openingstijden van de receptie. In geval van vooruitbetaling en vervroegd vertrek betalen we niets terug.

    

   4/ Verblijf

    

  • Overhandigen van de sleutels

   Aankomst: vanaf 16.00 uur, vertrek: tot 10.00 uur

   Uw wensen voor een specifieke plek of huuraccommodatie op de camping kunnen uitsluitend bij aankomst en afhankelijk van onze beschikbaarheid worden voldaan.

   Uw accommodatie dient bij vertrek in de oorspronkelijke staat worden achtergelaten, u dient zelf uw huuraccommodatie schoon te maken.

    

  • Verlate aankomst en vervroegd vertrek

   Mocht u later aankomen of eerder vertrekken dan uw boekingsdata dan blijft u ons het volledige bedrag van uw verblijf schuldig. U kunt geen aanspraak maken op vergoeding voor niet doorgebrachte dagen.

    

  • Huisdieren

   Honden en katten zijn toegestaan op onze camping, met uitzondering van honden van de Franse categorie 1 en 2. Honden dienen aangelijnd te zijn op de camping en we verzoeken u de hygiëne en de netheid van de camping te respecteren. Bij aankomst op de camping dient u het vaccinatieboekje te tonen. Vaccins tegen hondsdolheid en de kaart met het chipnummer van de hond zijn verplicht. Het gezondheidsdossier moet bij aankomst op de camping worden getoond. Vaccins tegen rabiës zijn verplicht.

    

  • Interne regels van de camping

   De campingregels, waarvan een kopie aangeplakt is bij de receptie, dient voortdurend gerespecteerd te worden. Op uw verzoek sturen we u per mail een exemplaar van de interne regels toe.

    

  • Afbeeldingen

   Het kan gebeuren dat we tijdens uw verblijf foto's en / of video's moeten maken op de camping voor animatie- en / of communicatiedoeleinden waarop u en de mensen die u vergezellen verschijnen. Door uw reservering te regulariseren, wordt u verondersteld ons te machtigen de foto's en / of video’s waarop u verschijnt voor de bovengenoemde doeleinden te gebruiken, hetzelfde geldt voor de personen die u vergezellen. Elke specifieke weigering van dit gebruik moet per aangetekend brief of mail met ontvangstbewijs meegedeeld worden.

    

  • Onbeschikbaarheid van bepaalde diensten

   Eén of meer van de diensten die we aanbieden (zwembad, restaurant, activiteiten, entertainment, enz.) kunnen tijdelijk niet beschikbaar zijn tijdens uw gehele verblijf of een deel ervan. Hiervoor kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden. Als gevolg hiervan zal ook geen terugbetaling van uw verblijf plaatsvinden, zelfs niet gedeeltelijk.

    

  • Ontbinding van het reserveringscontract door uw schuld

   Het reserveringscontract wordt automatisch beëindigd in geval van een van de volgende gebeurtenissen:

   • - In geval van herhaalde niet-naleving van ons intern reglement, dat wil zeggen opnieuw opgemerkt na een formele kennisgeving hiervan per e-mail, door u en / of uw metgezellen.

    In dat geval moet u uw accommodatie of uw staanplaats binnen 4 uur na de beëindiging van uw contract verlaten, hierover wordt u per mail geïnformeerd. U kunt geen aanspraak maken op enige terugbetaling door ons.

   • In het geval van een no-show op de camping vanaf 24 uur na aanvang van uw verblijf en zonder bewijs en / of nieuws van uw aankomst.

    Na de bovengenoemde periode van 24 uur kunnen wij over uw accommodatie beschikken. We behouden, indien van toepassing, alle door u betaalde bedragen, er wordt niets terugbetaald door ons.

    5/ Wijziging van uw verblijf

     

    U kunt een verzoek indienen om de data en / of modaliteiten (type accommodatie) van uw verblijf op onze camping te wijzigen, op voorwaarde dat uw verzoek ons uiterlijk 21 dagen voor de gereserveerde aankomstdatum per e-mail bereikt.

    U dient echter een nieuw verblijf op onze camping te boeken, in hetzelfde seizoen als dat waarin het oorspronkelijke verblijf was gepland, afhankelijk van de beschikbaarheid en tegen de gaande tarieven. Uw aanvankelijke verblijf kan slechts één keer worden gewijzigd. Mocht u uw gewijzigde verblijf niet kunnen honoreren dan annuleren we uw verblijf, zonder terugbetaling van door u betaalde bedragen.

    Mocht de prijs van het vervangende verblijf hoger zijn dan die van het oorspronkelijke verblijf, dan dient het verschil uiterlijk 30 dagen voor de nieuwe aankomstdatum betaald te zijn, zo niet dan wordt het vervangende verblijf als geannuleerd beschouwd en zijn onze hieronder beschreven annuleringsvoorwaarden van toepassing. Mocht de prijs van het vervangende verblijf lager zijn dan de prijs van het oorspronkelijke verblijf, dan behouden we het prijsverschil ter compensatie van eventuele last door uw wijziging.

     

    6/ Annulering van verblijf

     

 • Annulering door u

  Elke annulering dient schriftelijk aan ons te worden meegedeeld, per e-mail of aangetekende brief met ontvangstbevestiging ; de annulering wordt van kracht op de datum van de eerste bezorging door de post :

 • Als uw brief meer dan 30 dagen voor uw aankomst wordt gepresenteerd, behoudt de camping het bedrag van de aanbetaling, de betaalde administratiekosten en, indien van toepassing, de betaalde bedragen voor de annuleringsverzekering.

 • Als uw brief tussen 30 en 15 dagen voor uw aankomst wordt gepresenteerd, behoudt de camping het bedrag van de aanbetaling, de betaalde administratiekosten en, indien van toepassing, de betaalde bedragen voor de annuleringsverzekering; voor het resterende bedrag krijgt u een tegoedbon die geldig is voor een verblijf op de camping in hetzelfde seizoen als het geannuleerde verblijf of tijdens het daaropvolgende seizoen. Als u uw verblijf minder dan 30 dagen voor de aankomstdatum heeft geboekt en uw annuleringsbrief 15 dagen of meer voor deze datum wordt gepresenteerd, dan behoudt de camping de aanbetaling, de administratiekosten en het betaalde bedrag voor de eventueel afgesloten annuleringsverzekering bedoeld in artikel 2 van deze AV; voor het overschot krijgt u een tegoed dat moet worden gebruikt voor een toekomstig verblijf op de camping, een verblijf dat moet worden geboekt in hetzelfde seizoen als het geannuleerde verblijf of tijdens het daaropvolgende seizoen.

 • Als uw brief minder dan 15 dagen voor aankomst aan ons wordt overlegd, worden het totale bedrag van het verblijf, de administratiekosten en de verzekeringsbijdrage ingehouden door de camping.

   

  We raden u aan om bij het boeken een annulerings- of onderbrekingsverzekering af te sluiten waardoor u eventueel recht heeft op vergoeding.

   

  Niettegenstaande het voorgaande, mocht uw annulering het gevolg zijn van inperkingsmaatregel tegen de verspreiding van Covid 19 in het gebied waar u verblijft en die van kracht is op de datum van het begin van uw verblijf, een maatregel die mensen die daar verblijven verbieden om zich te verplaatsen, dan behoudt de camping het bedrag van de aanbetaling, de betaalde administratiekosten en, indien van toepassing, de betaalde bedragen voor de annuleringsverzekering; voor het overschot krijgt u een tegoed dat moet worden gebruikt voor een toekomstig verblijf op de camping, een

  verblijf dat moet worden geboekt in hetzelfde seizoen als het geannuleerde verblijf of tijdens het daaropvolgende seizoen.

  Hetzelfde geldt ook als uw opzegbrief minder dan 15 dagen voor de aanvangsdatum van uw verblijf aan ons is overhandigd.

   

 • Annulering door de camping

Als we een door ons bevestigde reservering moeten annuleren, zullen we u hiervan zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte stellen; de betaalde bedragen worden volledig terugbetaald.

Niettegenstaande het voorgaande, als onze annulering het gevolg is van een administratieve sluiting die met name is opgelegd om de verspreiding van Covid 19 te bestrijden, dan behoudt de camping het aanbetaalde bedrag en krijgt u een tegoed dat moet worden gebruikt voor een toekomstig verblijf op de camping, een verblijf dat moet worden geboekt in hetzelfde seizoen als het geannuleerde verblijf of tijdens het daaropvolgende seizoen.

 

7/ Klachten - geschillen

 

Eventuele klachten met betrekking tot een verblijf moeten uiterlijk 20 dagen na het einde van het verblijf schriftelijk te worden ingediend en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan ons worden toegezonden.

In geval van een geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing binnen een maand na ontvangst van de bovengenoemde klachtbrief, kunt u kosteloos een beroep doen op een consumentenbemiddelaar, op voorwaarde dat u binnen een jaar na het verzenden van uw klacht contact met hem opneemt.

Standaard bieden wij u een beroep op de volgende consumentenbemiddelaar:

 • Bemiddelingsorgaan: MEDICYS,

 • Adres van de bemiddelaar: Toulouse,

 • Website van de bemiddelaar: www.medicys.fr,

 • Contact van de bemiddelaar: contact@medicys.fr

   

  8/ Persoonlijke gegevens

   

  Bij het maken van een reservering, of tijdens het verblijf, kunnen sommige van uw persoonlijke gegevens door ons worden verzameld en verwerkt.

  Wanneer de reservering wordt gemaakt via onze website of de site www.flowercampings.com, zijn de methoden voor het verwerken van gegevens die voorafgaand aan de reservering of gelijktijdig met de laatste zijn verzameld, het onderwerp van het vertrouwelijkheids beleid of van de algemene verkoopvoorwaarden die u accepteert vóór bevestiging van uw boeking.

  De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens een telefonische reservering of tijdens uw verblijf zijn als volgt:

 • Naam en voornaam van de persoon die de reservering heeft gemaakt,

 • Telefoonnummer dat gebruikt is om te reserveren,

 • Email adres van de persoon die gereserveerd heeft,

  Deze gegevens worden verzameld en verwerkt volgens de volgende criteria:

 • Uw instemming,

 • De noodzaak om de uitvoering van een tussen ons gesloten reserveringscontract mogelijk te maken.

  Alleen wij en het bedrijf Flower (SAS met een kapitaal van € 92.500, geregistreerd bij de Toulouse RCS onder nummer 492355508, met maatschappelijke zetel te Les Espaces de Balma 4-5, 16 avenue Charles de Gaulle, 31130 BALMA, FRANKRIJK) hebben toegang tot de verzamelde gegevens. De verzamelde gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden

  De uitvoering van een tussen ons gesloten reserveringscontract.

 • Het beheer van uw eventuele klachten.

 • Bijhouden van ons klantenbestand.

 • Het uitvoeren van commerciële prospectie en acties door ons en / of SAS Flower.

 • Verwerking boekhouding.

De verzamelde gegevens worden 5 jaar na afloop van het verblijf voor andere gegevens, behalve in het geval van een geschil dat aan het einde van deze periode niet is opgelost, in dat geval worden de gegevens bewaard tot het einde van het geschil.

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens n ° 78-17 van 6 januari 1978, wordt bepaald dat elke persoon de volgende rechten over hun data heeft: recht op toegang, recht op wijziging, recht op verwijdering (recht om te worden vergeten), recht op verzet, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid. Elke persoon kan ook richtlijnen opstellen met betrekking tot het bewaren, wissen en meedelen van hun persoonsgegevens na hun overlijden.

Om dit soort rechten uit te oefenen, moeten brieven per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar het volgende adres worden gestuurd Flower Campings, Les Espaces de Balma 4-5, 16 avenue Charles de Gaulle, 31130 BALMA, of naar het volgende mailadres : contact@flowercampings.com. Iedereen die het slachtoffer is van een schending van een van de bovenstaande rechten, kan een klacht indienen bij de CNIL (https://www.cnil.fr/)Assurance

assurance

> Decouvrir